MMO tools

SSH CHANGER – Tool đổi SSH theo thời gian

+ Hiện tại chỉ xài Port 127.0.0.1:1080 , sau này sẽ có multi Port
+ Tự change ssh đến khi live thì dừng
+ Lưu ssh chưa sử dụng
+ SSH Live -> [​IMG] , SSH Die -> [​IMG] , SSH Blacklist -> [​IMG]

(Lưu ý nên dùng tool SSH Fresh Checker để check fresh -> tạo list ssh format chuẩn cho tool hoạt động tốt nhất, tránh lỗi import ssh -> https://goo.gl/IKMgNl )

Update V1.2.1 (4/6/2016): – Thay phím thoát nhanh ESC = Ctrl + Q
– Tự Clear tray icon sau khi connect thành công (tránh tràn tray icon)
– Thêm cái ví dụ mã nguồn autoit connect 1 ssh đơn giản cho bạn nào cần

Update V1.2 (20/3/2016):
– Auto lưu SSH chưa sử dụng tránh trường hợp máy tắt đột ngột.
– Change SSH theo Country (yêu cầu list ssh có cột country)
– Bật tắt nhanh Proxifier (Icon góc tool)

Update V1.1 (10/3/2016):
– Thêm chứ năng tự change ssh khi bị die trong quá trình sử dung (cho bác nào treo gì đó 24/24)
– Check Blacklist (khi 1 ssh connect OK thì sẽ check xem có Blacklist ko, có thì next ssh)

[​IMG]
[​IMG]

Download V1.3

Download V1.1

Comment here