SSH AfricaSSH GHASSH West Africa

SSH Ghana check live 15.01.2022

SSH Ghana cập nhật mới. Các tỉnh và thành phố có trong bài viết này: Tema, Accra

Tema là một thành phố Ghana. Thành phố thuộc Accra Mở rộng Ghana. Thành phố cách thủ đô Accra 25 km về phía đông. Dân số ước tính năm 2007 là 161.106 người. Đây là thành phố lớn thứ 6 Ghana, sau thủ đô Accra, Kumasi, Tamale. Thành phố được dân địa phương gọi là “thành phố cảng” vì thành phố có hải cảng lớn nhất quốc gia này

List SSH Ghana

41.218.207.83|ftp|ftp|Ghana|null
41.66.239.116|cisco|cisco|Ghana|Tema
41.66.234.9|admin|admin|Ghana|Accra
197.251.151.39|cisco|cisco|Ghana|null
41.66.233.162|cisco|cisco|Ghana|Accra
197.251.153.5|cisco|cisco|Ghana|null
41.66.232.43|admin|admin|Ghana|Accra
41.218.204.198|cisco|cisco|Ghana|null
41.218.219.11|admin|admin|Ghana|null
41.210.4.205|support|admin|Ghana|Accra
41.218.197.180|admin|admin|Ghana|null
41.139.12.205|admin|admin|Ghana|null
41.210.28.194|admin|admin|Ghana|Accra
197.251.184.7|support|support|Ghana|Accra
41.218.214.224|support|admin|Ghana|Accra
41.210.26.112|cisco|cisco|Ghana|Accra
41.210.7.34|cisco|cisco|Ghana|null
41.218.223.243|admin|admin|Ghana|null
41.218.202.135|admin|admin|Ghana|null
41.218.218.220|admin|admin|Ghana|null
197.251.255.185|admin|admin|Ghana|Accra
41.139.10.70|admin|admin|Ghana|null
41.66.238.236|admin|admin|Ghana|Tema
41.218.200.184|admin|admin|Ghana|null
41.66.224.51|ftp|ftp|Ghana|Accra
41.218.223.162|admin|admin|Ghana|null
41.66.227.242|admin|admin|Ghana|Accra
41.218.204.59|cisco|cisco|Ghana|null
41.210.30.101|ubnt|ubnt|Ghana|Accra
197.251.145.191|root|admin|Ghana|null
41.210.14.162|admin|admin|Ghana|null
41.66.235.243|root|admin|Ghana|Accra

Comment here