SSH AsiaSSH PAK

SSH Pakistan check live 13.05.2022

SSH Pakistan cập nhật mới. Các tỉnh và thành phố có trong bài viết này: Karachi, Faisalabad, Lahore

Karachi  là thành phố đông dân nhất Pakistan, nội ô thành phố đông dân nhất và khu đô thị thành phố đông dân thứ 6 trên thế giới. Karachi đóng vai trò là thủ phủ của tỉnh Sindh. Được xem là một thành phố beta, thành phố là trung tâm công nghiệp và tài chính hàng đầu của Pakistan.

List SSH Pakistan

115.42.66.208|admin|admin|Pakistan|Karachi
110.36.210.14|support|support|Pakistan|Faisalabad
110.39.188.38|admin|admin|Pakistan|Lahore
110.39.146.174|support|support|Pakistan|Faisalabad
110.38.214.18|support|support|Pakistan|Multan
110.36.221.82|support|support|Pakistan|Lahore
115.186.187.33|cisco|cisco|Pakistan|Islamabad
110.39.190.6|support|support|Pakistan|Lahore
27.54.123.55|admin|admin|Pakistan|Mirpur
110.39.190.2|support|support|Pakistan|Lahore
110.39.191.206|support|support|Pakistan|Lahore
110.36.183.122|support|support|Pakistan|Lahore
110.36.209.54|support|support|Pakistan|Faisalabad

Comment here