MMO tools

Tracking botter 3.5 – tool bot traffic bằng SSH

Tracking botter 3.5 là tool bot traffic (tăng truy cập web) được phát triển bởi wolfnightblack.

Chức năng :

  • Tăng traffic bằng SSH, sock, HMA
  • Tự động tắt tool theo giờ
  • Tự động click theo giờ

Link download

Lưu ý:

Đây là bản crack nên không biết có gắn virus hay không, mọi người chỉ nên cài trên VPS để chạy

Comment here